Vanavond is er een raadsvergadering. Deze vergadering is live te volgen.

Ga naar de live uitzending

Verdeling portefeuilles college

J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld - burgemeester

vrouw

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W

Portefeuille

 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen/stedenband Hirado
 • Integriteit

J.P. (Sjaak) van den Berg - wethouder NZLokaal

Man

 • Loco-burgemeester
 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijkerhout

Portefeuille 

 • Grondbedrijf (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingen
 • Dienstverlening
 • ICT (informatisering en automatisering)
 • Communicatie
 • Kunst en Cultuur (incl. monumenten en volksfeesten)
 • Handhaving (incl. bouw- en woningtoezicht)
 • Natuur en Milieu
 • Duurzaamheid/Energietransitie

R. (Roberto) ter Hark - wethouder VVD

Man

Aanspreekpunt voor de kern De Zilk

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen
 • Inkoop
 • Economie (toerisme, strand, evenementen en space)
 • Bereikbaarheid (verkeer en parkeren en handhaving)
 • Regionale samenwerking
 • P&O en huisvesting

H.W.M. (Henri) de Jong  wethouder CDA

man

Aanspreekpunt voor de kern Noordwijk aan Zee

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen
 • Greenport (ISG en GOM)
 • Grondwater en rioolbeheer
 • Civiel

D.T.C. (Dennis) Salman - wethouder Lijst Salman Noordwijk

man

 • Tweede locoburgemeester
 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijk Binnen

Portefeuille

 • Zorg (jeugd en ouderen)
 • Sociale zaken (werk en inkomen)
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Openbare ruimte (incl. groen en afval)
 • Dierenwelzijn

Uitgelicht