Nieuws uit de Raad RSS icoon

Nieuws uit de gemeenteraad.

 • Nieuw lid gemeenteraad benoemd

  17 september 2019

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de Noordwijkse gemeenteraad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, heeft D.C Maan op 12 september benoemd als lid.

 • Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Opkomen voor de jongeren in Noordwijk

  17 september 2019

  Mij naam is Jordy de Mooij en woon mijn hele leven (inmiddels 30 jaar) in de gemeente Noordwijk. Daarmee zet ik een mooie traditie voort van de Mooij’en die inmiddels al een aantal eeuwen hun thuishonk in deze mooie bloemenbadplaats hebben.

 • Veel inwoners bij interessant Rondetafelgesprek op 10 september

  13 september 2019

  Op 10 september 2019 hield de gemeenteraad in Noordwijk opnieuw rondetafelgesprekken. Er was een gesprek over de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Regionale Agenda Holland Rijnland en het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Ook werden er presentaties gehouden over de bouw van 37 gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk en het organisatiemodel van het Pesthuis/Dierenhoeve in Noordwijkerhout.

 • Raadslid Warmerdam verder als fractie DOEN!

  10 september 2019

  Het raadslid Astrid Warmerdam blijft lid van de Noordwijkse gemeenteraad en gaat verder als zelfstandige fractie. Dit heeft zij op maandag 9 september 2019 aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, medegedeeld.

 • Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Hallo Noordwijkers!

  10 september 2019

  Even voorstellen: Mijn naam is Karin Meiland, in het dagelijks leven kapster, moeder van 3 dochters en raadslid voor NZLokaal.

 • Nieuw lid gemeenteraad benoemd

  06 september 2019

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de Noordwijkse gemeenteraad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, heeft Hans Opdam op 4 september benoemd als lid.

 • Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk): Verbonden met Noordwijk en zijn inwoners

  03 september 2019

  Als geboren Rotterdammer voel ik mij na 43 jaar in Noordwijk te wonen echt wel Noordtukker. De echte zullen volhouden dat je er geboren moet zijn, maar de verbinding met Noordwijk en zijn inwoners is enorm groot.

 • Mariëlle Epping-Immerzeel verlaat gemeenteraad

  03 september 2019

  VVD-raadslid Mariëlle Epping-Immerzeel legt haar raadslidmaatschap neer. Dit heeft zij laten weten in haar ontslagbrief aan burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Jon Hermans-Vloedbeld. Na het zomerreces keert zij niet terug in de gemeenteraad.

 • Raad bespreekt Collegeagenda en duurzaamheidsprogramma 2019

  18 juli 2019

  Op dinsdagavond 16 juli 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Vele thema’s kwamen langs. Van duurzaamheidsplannen tot bestemmingsplannen, de collegeagenda 2019-2022 en de ontwikkelingen rondom de Parallel Boulevard.

 • Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): Gluren?

  09 mei 2019

  Heeft u iets te verbergen? Waarschijnlijk antwoord u “nee”. Dat is althans het antwoord dat ik meestal krijg als ik in gesprek ga over de grenzen van privacy. “Van mij mogen ze alles weten”, volgt daar meestal gelijk op. Maar is dat zo?

 • Raadscolumn Jan Janson (PvdA): Gaat de raad het nog over het sociaal domein hebben?

  09 mei 2019

  Op het moment dat ik deze column schrijf heb ik net gisteravond de vierde reguliere raadsvergadering achter de rug. En wederom ging het tot in de kleine uurtjes enkel om ruimtelijke ordening, ruimtelijke ordening, ondernemers, ruimtelijke ordening, ondernemers en het wittebroodsprogramma van het college. Nog geen enkele maal stond er een onderwerp uit het sociaal domein op de agenda.

 • Raadscolumn Dick Gutlich (D66)

  09 mei 2019

  Inmiddels is de nieuwe raadsperiode alweer ruim 3 maanden oud. We zien een nieuwe gemeenteraad die op een nieuwe manier vergadert en op een laagdrempelige wijze probeert de inwoners bij het bestuur te betrekken.

 • Raadscolumn Siemen van Berkum (GroenLinks): “Prioriteit aan Energietransitie”

  09 mei 2019

  We hebben net de provinciale verkiezingen achter de rug. De opkomst was goed en GroenLinks boekte een prima uitslag, ook in onze gemeente. Steeds meer Noordwijkers hechten belang aan ‘groen’ en duurzaamheid. Maar ook partijen die niets hebben met klimaat en duurzaamheid, hebben behoorlijke aanhang. In de politieke commentaren wordt die steun verklaard door vrees voor hoge kosten van maatregelen die uit het Klimaatakkoord zullen voortkomen.

 • Raad: meer woningen en minder ballonnen

  16 april 2019

  Op donderdag 28 maart 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Het was het vervolg op de raadsvergadering van 19 maart 2019. Daar konden vanwege de tijd niet alle onderwerpen worden besproken. Er stonden weer belangrijke zaken op de agenda. Een terugblik.

 • Raadscolumn Taetske Visser-Danser (PUUR): “Wonen voor iedereen”

  09 mei 2019

  Onze dorpen, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, zijn zeer aantrekkelijk om te wonen en het woningaanbod is beperkt. De manier waarop jonge starters, senioren, gezinnen en singles willen wonen is in beweging. PUUR vindt dat het aanbod van nieuwbouw daarop moet aansluiten. Met wonen voor iedereen, bereikbaar en betaalbaar. Waarin de woonbehoefte, de leefbaarheid en de verschillende woonvormen centraal staan, met alle ruimte voor vernieuwing en ‘vergroening’.

 • Benieuwd naar onze raadsleden?

  09 mei 2019

  Noordwijk heeft sinds januari 2019 een nieuwe gemeenteraad.

 • Raad en college brengen werkbezoek aan ESA ESTEC en Space Expo

  09 mei 2019

  Op vrijdag 22 maart 2019 brachten raadsleden en leden van het college een werkbezoek aan ESA ESTEC en Space Expo. Een uitstekende gelegenheid om ‘het technisch hart van de Europese ruimtevaart’ in ons eigen Noordwijk te bekijken.

 • Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): 'Ga stemmen op woensdag 20 maart'

  09 mei 2019

  De gemeenteraadsverkiezingen van november liggen alweer een tijdje achter ons. In december zijn de grote lijnen van het beleid van de nieuwe coalitie, bestaande uit NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk, vastgelegd in het coalitieakkoord.

 • Raadscolumn Michael van Dormolen (VVD): `Samen Noordwijk nog mooier maken`

  09 mei 2019

  De verkiezingen liggen achter ons en de fusie is een feit. Het stof is neergedaald en het echte werk is begonnen. Onze ambitie is Noordwijk een nog mooiere gemeente te maken. Met zijn vier unieke kernen, inwoners die zich inzetten voor elkaar en het algemeen belang, fantastische ondernemers, het bruisende verenigingsleven en de prachtige omgeving.

 • Raad neemt belangrijke besluiten tijdens raadsvergadering

  29 maart 2019

  Op dinsdag 19 februari 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Veel onderwerpen stonden op de agenda. Van het Ondernemersfonds tot de Parallel Boulevard en van de Space Campus tot het project Maarten Kruytstraat. Na middennacht werd hierover nog besloten.

 • Scherp debat over coalitieakkoord tijdens raadsvergadering

  26 februari 2019

  Op dinsdag 22 januari 2019 vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst in De Duinpan in De Zilk. Een mooie debatavond met een hele volle zaal. Tientallen inwoners uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zagen een scherp debat tussen de nieuwe coalitie en oppositie over het coalitieakkoord.