U en de Raad

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

De gemeenteraad organiseert rondetafelgesprekken en werkbezoeken om in contact te komen met burgers, bedrijven en instellingen.

De griffie zijn de ambtenaren van de gemeenteraad. Als u contact opneemt met de gemeenteraad, dan staat een medewerker van de griffie u te woord. Voor contact met de griffie kunt u mailen naar griffie@noordwijk.nl of bellen naar +31 (0)71 36 60 429.

U kunt op meerdere manieren in contact komen met raadsleden:

Bellen, mailen of een brief sturen

Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan verder op Wie is Wie. Wanneer u in contact wilt komen met de gemeenteraad, kunt u mailen naar griffie@noordwijk.nl of bellen naar +31 (0)71 36 60 429.

Een brief kunt u sturen naar het volgende adres:

Griffie Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Uw brief of e-mail vindt u dan meestal terug onder de ingekomen stukken.

Inspreken bij rondetafelgesprekken

U kunt inspreken bij een rondetafelgesprek. De vergaderdata van de rondetafelgesprekken vindt u op de vergaderkalender. Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 2 uur voor het rondetafelgesprek aanmelden via griffie@noordwijk.nl onder vermelding van uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Aan het begin van het rondetafelgesprek kunt u zich melden bij de griffier of de voorzitter. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij woont alle raadsvergaderingen bij en geeft leiding aan de griffie. De griffier van de gemeenteraad is Marië Fabbricotti.

Inloopspreekuur fracties voor inwoners

Een keer per maand wordt op de donderdag (in de week voor de raadsvergadering) van 18:45 uur tot 19:30 uur een inloopsspreekuur fracties voor inwoners gehouden. Locatie is de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis in Noordwijk. Voor dit inloopspreekuur dient u zich aan te melden vóór donderdag 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl Meer informatie vindt u op de kalender van de gemeenteraad

Zienswijze

U kunt uw zienswijze op een bestemmingsplan kenbaar maken.

Petitie

U kunt een petitie of handtekeningenactie houden.