Gebouw of woning slopen

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden.

U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op de website van de ODWH of tussen 09:00-14:00 uur met de helpdesk Bouw van de ODWH bellen via het telefoonnummer (071) 40 83 200.

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via het Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

https://www.odwh.nl/

Uitgelicht