Inrit aanleggen

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Als u nog aanvullende informatie wilt hebben, kunt u met hun contact opnemen via (071) 40 83 100. Ook kunt u kijken op de website van de ODWH.

Via het Omgevingsloket online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Zo nodig, kunt u direct een omgevingsvergunning bij het Omgevingsloket online aanvragen.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

Telefoon: (071) 40 83 100

info@odwh.nl

https://www.odwh.nl/