Kadastrale gegevens opvragen

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave, oppervlakte en grens van het perceel
  • thematische kaarten en luchtfoto's
  • hoeveel de huizen in uw buurt waard zijn

Zo vraagt u kadastrale gegevens op:

  • U kiest het juiste product op Kadaster.nl.
  • U vult de gevraagde gegevens in.
  • U betaalt meteen online via iDEAL.

Kadaster

Adresgegevens

Hofstraat 110

7311 KZ Apeldoorn

Telefoon: (088) 18 32 200

Uitgelicht