Monument verbouwen

U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voorwaarden

De vergunningaanvragen voor monumenten worden beoordeeld door een onafhankelijke monumentencommissie. Deze commissie toets of de voorgestelde wijzigingen geen onevenredige schade aanrichten aan het monument. Wilt u vooraf kunnen inschatten of uw plan passend is bij het monument, dan kunt u een vooroverleg inplannen of een principeverzoek indienen per e-mail naar gemeente@noordwijk.nl

Aanvraag

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen voor uw werkzaamheden? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

Telefoon: (071) 40 83 100

info@odwh.nl

https://www.odwh.nl/