Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn in het beperkingenregister.

U kunt het beperkingenregister bekijken bij het Kadaster. Vraag bij het Kadaster een kadastraal uittreksel of een kadastraal bericht van eigendom aan. Hierop staan alle gemeentelijke en niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen.

Uitgelicht