Ontgronding

Ontgronding gebeurt bijvoorbeeld bij winning van delfstoffen of landschapsinrichting.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de ODWH of bellen via het telefoonnummer (071) 40 83 100.

U hebt een ontgrondingsvergunning nodig van de provincie Zuid Holland.

Provincie Zuid Holland

Adresgegevens

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Telefoon: (070) 44 16 622

https://www.zuid-holland.nl/

Uitgelicht