Een kind erkennen en naam kiezen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. Dit doet u bij de gemeente.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent, betekent dit niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind.

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Erkenning en naamkeuze kost niets.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U kunt een kind erkennen bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont. Meestal vindt erkenning plaats in de geboorte- of woongemeente.

 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn. U neemt mee:
  • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet aanwezig is.
 • Erkent u uw kind voor de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.
 • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente. Of door schriftelijk toestemming te geven.

U dient in Noordwijk altijd een afspraak te maken als u een kind wilt erkennen. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 12:30 uur en van 13:30 - 16:00 uur en op donderdagavond van 17:00 - 20:00 uur terecht. U kunt direct digitaal een afspraak maken. Als u niet in staat bent de afspraak digitaal te maken, kunt u ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl