Begraven of cremeren

Toestemming voor begraven of cremeren

U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

Uitstel voor begrafenis of crematie

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • Familieleden moeten uit het buitenland komen.
  • Het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf.
  • Slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is. 

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen. Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie

Aankoop van een grafrecht op een particulier graf of particuliere urnennis

Graven en urnennissen op de gemeentelijke begraafplaats worden slechts voor directe begraving en- of bijzettingen uitgegeven. Het van te voren aankopen of reserveren van een graf of urnennis is niet mogelijk. Een grafrecht op een graf of urnennis wordt uitgegeven met een looptijd van maximaal twintig jaar. Na deze periode kan het uitsluitend recht worden verlengd met maximaal 10 jaar.

Algemene begraafplaats Noordwijk

<p>In Noordwijk ligt een gemeentelijke begraafplaats. Op een gemeentelijke begraafplaats mag iedereen die dat wenst, begraven worden. De gemeentelijke begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 is in 1829 in gebruik genomen. Destijds is door de gemeente een stuk duingrond van het rijk aangekocht voor de aanleg van deze begraafplaats. Het ontwerp is van de Leidse stadsarchitect S. van der Pauw. In een later stadium heeft nog een uitbreiding plaatsgevonden.</p>
<p>De begraafplaats is 24 uur per dag geopend.</p>

Adresgegevens

Oude Zeeweg 32

2202 CG Noordwijk

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl