Gemeentelijke begraafplaats

In Noordwijk ligt een gemeentelijke begraafplaats. Op een gemeentelijke begraafplaats mag iedereen die dat wenst, begraven worden. De gemeentelijke begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 is in 1829 in gebruik genomen. Destijds is door de gemeente een stuk duingrond van het rijk aangekocht voor de aanleg van deze begraafplaats. Het ontwerp is van de Leidse stadsarchitect S. van der Pauw. In een later stadium heeft nog een uitbreiding plaatsgevonden.

Bezoekadres

Oude Zeeweg 32
2202 CG Noordwijk

Openingstijden

De begraafplaats is 24 uur per dag geopend.

Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Als nabestaande bent u verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf en de gedenksteen.

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Op een graf kan een gedenkteken of beplanting worden aangebracht. Een urnennis of urnenkelder kan doormiddel van gedenkplaatje worden afgesloten. In de beheersverordening en het uitvoeringsbesluit van de gemeentelijke begraafplaats staat beschreven waaraan de gedenktekens en beplanting moeten voldoen. 

In de meeste gevallen wordt een gedenkteken geplaatst of aangebracht door een steenhouwer. De meeste steenhouwers kunnen u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn. Voor de algemene graven geldt een standaard model en maatvoering. Daarbij gaat het om een liggende steen die schuin op een sokkel rust.

€ 80,- (tarief 2019)

Voor het opvragen van algemene informatie kunt u op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur contact opnemen met de administratie van de gemeentelijke begraafplaats. U kunt hiervoor bellen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan met de administratie doorverbinden.

Voor spoedeisende meldingen tijdens het weekend en in de avonduren kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats via het telefoonnummer +31 (0)6 53 44 94 12.

Voor plaatsing van een gedenkteken op de begraafplaats dient schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd. U kunt hiervoor het formulier Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een gedenkmonument downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

Algemene begraafplaats Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Oude Zeeweg 32 
2202 CG Noordwijk

+31 (0)6 53 44 94 12 beheerder van de begraafplaats