Grafruiming

De gemeente Noordwijk is beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. De gemeente heeft het recht algemene graven te ruimen waarvan de wettelijke minimale grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken. Bij particuliere graven heeft de gemeente het recht deze te ruimen als rechthebbenden hun grafrecht hebben laten verlopen.

Wij publiceren welke graven op de gemeentelijke begraafplaats geruimd gaan worden via het publicatiebord op de begraafplaats, de gemeenteberichten op onze website en in de plaatselijke weekbladen.

Rechthebbenden van het grafrecht ontvangen van de gemeente tijdig een signaleringsbrief waarin vermeld wordt, dat de grafrechten kunnen worden verlengd of opgezegd.

Kijk voor de kosten op de Tarieventabel in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Na ontvangst van de signaleringsbrief dient de rechthebbende aan te geven of het graf verlengd wordt, dan wel opgezegd. Bij verlenging ontvangt rechthebbende een factuur voor het verlengen van het grafrecht.

Algemene begraafplaats Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Oude Zeeweg 32 
2202 CG Noordwijk

+31 (0)6 53 44 94 12 beheerder van de begraafplaats

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl