Nieuws RSS icoon

 • De Klimopbij in opmars

  20 september 2019

  Sinds een paar jaar is de Klimopbij boven de grote rivieren te vinden, aangetrokken door de warmere zomers en winters. De grote bij is dol op nectar van de bloeiende klimop en de larven eten het stuifmeel.

 • Textiel gaat bovengronds in de kern Noordwijkerhout

  20 september 2019

  Op dinsdag 1 oktober 2019 gaat de inzameling van textiel in de kern Noordwijkerhout over op bovengrondse containers. De oude ondergrondse containers worden tijdelijk afgesloten om geschikt te maken voor een andere afvalstroom.

 • Tijdelijke verplaatsing weekmarkt Noordwijkerhout

  19 september 2019

  De weekmarkt van Noordwijkerhout verhuist tijdelijk van het Marktplein naar het Dorpsplein rond de Witte Kerk. De verplaatsing van de markt is een proef. De proef start op 30 september en duurt 3 maanden.

 • Start handhavingstraject Schoolstraat 40A

  19 september 2019

  Gemeente Noordwijk is een handhavingstraject gestart gericht op het pand Schoolstraat 40A in Noordwijk aan Zee. De shameplek moet weg. Er zijn drie mogelijkheden: slopen, nieuwbouw of renoveren. Het gaat om een pand van de Muntendamsche Investerings Maatschappij waarover Ronnie van de Putte de scepter zwaait.

 • College op bezoek bij Erfgoed Leiden

  19 september 2019

  Het college ging op werkbezoek en de burgemeester ondertekende tijdens het bezoek een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met Erfgoed Leiden e.o. (ELO). Hiermee wordt vastgelegd dat ELO het beheer van het overgedragen archief van de nieuwe gemeente Noordwijk uitvoert.

 • Sluiting Home niet verlengd

  18 september 2019

  Burgemeester Hermans heeft besloten, dat de eerder opgelegde sluiting van Home aan de Grent 14 niet zal worden verlengd. Dit betekent dat Home vanaf 18 september weer voor publiek geopend mag zijn. Dit besluit nam zij in overleg met de politie en het openbaar ministerie.

 • De volgende ronde. Wethouders bezoeken hun kern

  18 september 2019

  Na de eerste ronde bezoeken aan de kernen, bereidt gemeente Noordwijk nu een tweede ronde voor. Bij de invulling van de bezoeken is aansluiting gezocht bij het karakter van iedere kern. Het doel is zoveel mogelijk inwoners inspireren om te komen. Want de kernwethouders willen graag het contact met hun kern versterken. Om samen tot oplossingen te komen die het leven in de kern nog fijner maken. Samen maken we Noordwijk!

 • Terugkoppeling eerste ronde kernbezoeken

  18 september 2019

  In maart en april hebben de wethouders hun kern bezocht. Elk collegelid sprak zijn kern en hoorde wat er leefde. Betrokken inwoners hebben veel aangedragen. De oogst van deze eerste reeks kernbezoeken is verwerkt.

 • Clinic paratafeltennis

  13 september 2019

  Op zaterdag 5 oktober 2019 tussen 14:00 en 16:00 uur wordt, tijdens de Europe Youth Top-10, een clinic paratafeltennis georganiseerd.

 • Ondertekening overeenkomsten bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  13 september 2019

  Op donderdag 12 september 2019 vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomsten bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het gemeentehuis. Wethouder Roberto ter Hark zette samen met voorzitter Maarten van den Berg van de Stichting BIZ Aan Zee en voorzitter Huibert van der Bent van de Stichting BIZ Noordwijk Binnen zijn handtekening.

 • Lopen of fietsen in de Schoolbrengweek

  13 september 2019

  In de week van 16 t/m 20 september 2019 is het Schoolbrengweek. In deze week vragen wij de ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen.

 • Proef met milieuparkjes in de kern Noordwijk Binnen

  12 september 2019

  Op 3 locaties in de kern Noordwijk Binnen wordt een proef gedraaid met een andere inrichting van de milieuparkjes. Het gaat om Bonnikeplein, Kloosterplein en Rederijkersplein.

 • Gemeenteberichten blijven in De Noordwijker en Het Noordwijkerhouts Weekblad

  12 september 2019

  Gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben de publicaties van de gemeenteberichten gezamenlijk Europees aanbesteed. De komende jaren worden de gemeentelijke publicaties wederom gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van uitgeverij Verhagen.

 • Eerste stap gezet naar Noordwijks sportakkoord

  13 september 2019

  De eerste stap naar een lokaal sportakkoord is gezet. In Noordwijk willen we dit jaar een lokaal sportakkoord sluiten. Bij de kick-off waren ruim 90 betrokkenen aanwezig. Zij leverden veel input waar we samen verder mee aan de slag kunnen.

 • Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 19 september 2019

  19 september 2019

  Op donderdag 19 september vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in kamer 1.20 van het gemeentehuis in Noordwijk. De openbare vergadering begint om 09:00 uur.

 • Gooweg afgesloten voor werkzaamheden rondom Nieuw Leeuwenhorst

  06 september 2019

  De komende periode wordt er gewerkt op en rond het landgoed. Tijdens de werkzaamheden is de Gooweg van maandag 16 september t/m zondag 29 september 2019 afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Commissie Bezwaarschriften 9 september 2019

  06 september 2019

  Op maandagavond 9 september 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

 • Maak van een historisch jaar een mooi eigen Noordwijks themajaar

  03 september 2019

  2020 is een bijzonder jaar voor Nederland – voor Noordwijk. We vieren met elkaar ’75 jaar vrijheid’ want 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog en startte een lange periode van vrede en welvaartsopbouw.

 • Mariëlle Epping-Immerzeel verlaat gemeenteraad

  03 september 2019

  VVD-raadslid Mariëlle Epping-Immerzeel legt haar raadslidmaatschap neer. Dit heeft zij laten weten in haar ontslagbrief aan burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Jon Hermans-Vloedbeld. Na het zomerreces keert zij niet terug in de gemeenteraad.

 • Kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad

  04 september 2019

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

 • Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 5 september 2019

  03 september 2019

  Op donderdag 5 september vergadert de Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint rond 10 uur.

 • Tekort chauffeurs leerlingenvervoer

  03 september 2019

  Taxibedrijf Noot vervoert in het komende schooljaar leerlingen van het speciaal onderwijs uit Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar school. Normaal gebeurt dat met taxibusjes waarin maximaal 8 leerlingen zitten. Door gebrek aan chauffeurs lukt dat niet voor alle leerlingen. Een deel van de leerlingen wordt met grote bussen naar school gebracht. De gemeenten zijn onaangenaam verrast.

 • Inloopbijeenkomst autoluw/autovrij centrum Noordwijkerhout

  12 september 2019

  De gemeente organiseert op maandag 16 september 2019 een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u de resultaten van het onderzoek naar een autoluw of autovrij centrum in Noordwijkerhout bekijken. U kunt tussen 19:30 uur en 21:00 uur binnenlopen.

 • Commissie Bezwaarschriften 2 september 2019

  27 augustus 2019

  Op maandagavond 2 september 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

 • Zonder bij geen koffie

  27 augustus 2019

  Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde. Zonder bij geen aardbei, pompoen of koffie. De bij staat aan de basis van ons bestaan.

 • Informatieavond uitwerkingsplan Offem Zuid tweede fase, deel A

  27 augustus 2019

  Op dinsdag 3 september 2019 bent u van 18:00-20:00 uur van harte welkom in het gemeentehuis om de plannen voor de tweede fase, deel A van Offem Zuid in te zien. Weer een stap naar mooie woningen van verschillende typen en prijsklassen.

 • Grond eerst aanbieden aan gemeente

  26 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 augustus 2019 besloten om, in aanvulling op een eerdere aanwijzing van gronden aan de Achterweg, Herenweg en Duinweg, een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op een aantal stukken grond ten oosten van de Achterweg in Noordwijk.

 • Burgemeester sluit Home opnieuw

  06 september 2019

  Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sluit ‘Home’ opnieuw. Aansluitend op de spoedsluiting die eerder werd opgelegd. Ze heeft dat op dinsdag 20 augustus 2019 besloten.

 • Burgemeester sluit ‘Home’ aan De Grent

  07 augustus 2019

  Op last van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld is dinsdag 6 augustus 2019 het pand aan De Grent 14 voor de duur van 2 weken gesloten. Zij besloot dit na de vondst van een explosief bij het pand. Ook bekend als 'Home'.

 • College beantwoordt PvdA-vragen over winstmarges gecontracteerde zorgaanbieders

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de PvdA over de zorgaanbieders die de gemeente contracteert en die winsten halen van meer dan 10%. Onacceptabel, zo vindt de PvdA. Hoe zit dat met de Noordwijkse Wmo en jeugdzorg?

 • College beantwoordt vragen van D66 Noordwijk over Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. Waarom werkt het college daar aan mee?

 • College beantwoordt CDA vragen over beachbiken op strand

  01 augustus 2019

  Het college heeft de vragen beantwoord die het CDA heeft gesteld over het beachbiken op het Noordwijkse strand. De partij hoort graag onder welke omstandigheden dat mogelijk is.

 • Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds

  22 mei 2019

  De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

 • Wonen waar gewoond moet worden. Handhaving van overlast

  16 juli 2019

  Wonen waar gewoond moet worden. Want een woning is bedoeld om in te wonen. Toeristische verhuur van woningen is verboden en kan overlast geven. Daarom zal hiertegen handhavend worden opgetreden.

 • College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad

  14 januari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk

  04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

  02 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Uitnodiging installatie nieuw gemeentebestuur

  02 januari 2019

  Met genoegen nodigt de nieuwe burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld u uit tot het bijwonen van de installatieraad. Bij deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk geïnstalleerd. Ook wordt stilgestaan bij het bijzondere moment dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengaan.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend

  10 juli 2019

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • Nieuwjaarsreceptie 2019

  31 december 2018

  De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houden op zaterdag 5 januari 2019 hun Nieuwjaarsreceptie.

 • Kerstbomen en vuurwerk inzamelen

  31 december 2018

  Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 kunnen er weer kerstbomen worden ingeleverd. Voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelden verschillende inzameldagen en voorwaarden.

 • Afvalinzameling: zo houden wij Noordwijk schoon en netjes

  31 december 2018

  Weten wanneer je gft- en restafval wordt opgehaald? Of wanneer de verzamelcontainers voor plastic- en papiercontainers worden geleegd of zijn afgesloten? Lees het nieuwsbericht.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich

  31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

  09 januari 2019

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018

  24 januari 2019

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester

  17 december 2018

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • Gratis parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019

  17 december 2018

  In Noordwijk is parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 gratis. In verband met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap. Er hoeft dus niet betaald te worden. De gemeente is bang dat de parkeermeters zonder bescherming vuurwerkschade oplopen.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid

  17 december 2018

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee

  20 december 2018

  Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af

  08 januari 2019

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid

  17 december 2018

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

  23 januari 2019

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk

  14 januari 2019

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Noordwijk

  09 januari 2019

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

 • Beperkte dienstverlening i.v.m. de fusie

  09 januari 2019

  In verband met de fusie is er sprake van beperkte dienstverlening in de periode van vrijdag 21 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

  21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.