Nieuws

 • Monumentencommissie 19 maart 2019

  Op donderdag 21 maart 2019 vergadert de monumentencommissie in de raadszaal van het gemeentehuis in Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

 • Expositie gemeentehuis Noordwijkerhout 19 maart 2019

  Enrike van der Linden en Max van der Zwaag exposeren tot en met 26 april in de hal van het gemeentehuis in Noordwijkerhout.

 • De Zilk - In de kern draait het om jou 21 maart 2019

  Elk collegelid is aanspreekpunt voor een kern. In de komende weken zijn er kernbezoeken georganiseerd. Wethouder Roberto ter Hark nodigt je uit voor een gesprek op dinsdag 9 april 2019. De laatste van vier kernontmoetingen.

 • Noordwijkerhout - In de kern draait het om jou 18 maart 2019

  Elk collegelid is aanspreekpunt voor een kern. In de komende weken zijn er kernbezoeken georganiseerd. Wethouder Sjaak van den Berg nodigt je uit voor een gesprek op maandag 1 april 2019. De derde ontmoeting van vier.

 • Jaarlijkse keuring speeltuinen op veiligheid 19 maart 2019

  Elk jaar worden de speeltuinen in de gemeente gekeurd. Vanaf woensdag 20 maart 2019 is de jaarlijkse controle in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen.

 • Leidsevaart 52 wordt Greenportwoning 14 maart 2019

  Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij voor het omzetten van een bollenbedrijfspand naar een greenportwoning. Nieuw woongenot aan de Leidsevaart 52 en nieuwe eersteklasbollengrond.

 • Vessies Infra aan de slag met herinrichting Sportpark de Boekhorst 14 maart 2019

  Het college van burgemeester en wethouders gunde Vessies Infra de opdracht voor de uitvoering van de raamovereenkomst 2018 Herinrichting Sportpark de Boekhorst in Noordwijkerhout. In 2021 gereed. Zo is de verwachting.

 • Noordwijk aan Zee - In de kern draait het om jou 15 maart 2019

  Elk collegelid is aanspreekpunt voor een kern. In de komende weken zijn er kernbezoeken georganiseerd. Wethouder Henri de Jong nodigt je uit voor een gesprek op 26 maart 2019. De tweede ontmoeting van vier.

 • Noordwijk Binnen - In de kern draait het om jou 15 maart 2019

  Elk collegelid is aanspreekpunt voor een kern. In de komende weken zijn er kernbezoeken georganiseerd. Wethouder Dennis Salman bijt het spits af op 21 maart 2019. De eerste van vier.

 • Mantelzorgvriendelijk werken 15 maart 2019

  Werk en Mantelzorg. Dat is een actueel vraagstuk. Maandagavond 11 maart 2019 hebben 10 Noordwijkse werkgevers in Grand Hotel Huis ter Duin de erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk gekregen. Een nieuw succes in een regionaal project.

 • Vraag de burgemeester op de koffie 12 maart 2019

  Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld wil graag kennismaken met de inwoners van de gemeente Noordwijk. Zij komt graag een kopje koffie bij u drinken: “Op 1 januari 2019 ben ik gestart als waarnemend burgemeester. Ik heb in de afgelopen tijd al veel mensen ontmoet. Maar ik leer de inwoners graag nog beter kennen. Ik kom graag bij u op de koffie.”

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen worden eind maart 2019 verstuurd 11 maart 2019

  Dit jaar ontvangt u uw biljet met daarop de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen later dan gebruikelijk. Deze valt naar verwachting eind maart op uw mat. Dit komt door de fusie.

 • Initiatief Noordwijk 11 maart 2019

  Donderdagavond 28 maart 2019 organiseert gemeente Noordwijk een derde netwerkbijeenkomst voor het maatschappelijk middenveld. Een avond waarop ‘ontmoetingen’ en ‘inspiratie’ centraal staan. Vooral als het gaat om het organiseren van een evenement of een sociaal-culturele activiteit.

 • Stempassen voor verkiezingen verzonden 08 maart 2019

  De stempassen voor de verkiezingen op 20 maart 2019 zijn verzonden. Let op als je hem kwijt bent of niet ontvangen hebt. Dan moet je voor een bepaalde datum een nieuwe aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk aan de balie.

 • Aanleg verbindingsweg om kern te ontzien 06 maart 2019

  Medio maart legt KWS Infra B.V. tussen de Herenweg en de Langevelderweg een verbindingsweg aan voor het bouwverkeer. Verbindingsweg BAVO heet de weg al. Nodig om Noordwijkerhout te ontzien als de woningen op Landgoed in den Houte worden gebouwd. Maar de extra weg heeft nog meer taken.

 • Investeren in preventieve jeugdzorg 12 maart 2019

  Het college heeft besloten om extra aanvullende diensten af te nemen van de GGD Hollands Midden. Het betreft dienstverlening die de GGD biedt in het verlengde van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.

 • Atlantikwall Museum Noordwijk ligt voortaan aan de Verlengde Bosweg 06 maart 2019

  Een duidelijke, en ook onderscheidende naam voor een pad bepalen is lastig. Dat bleek maar weer eens bij de naamgeving van het pad waaraan het Atlantikwall Museum Noordwijk ligt.

 • Voorbereidingen op tijdelijke jongerenontmoetingsplek aan het Gruenepad 05 maart 2019

  Er komt een tijdelijke jongerenontmoetingsplek aan het Gruenepad. Het is één van de acties van de Taskforce Boerenburg. De werkgroep die op vele fronten actief is voor een veilig boerenburg en de overlast van jongeren op een positieve manier aanpakt.

 • Nog subsidie voor themajaar 2019 Cultuur Verbindt beschikbaar 13 maart 2019

  Dit jaar staat het thema Cultuur Verbindt centraal in de nieuwe gemeente Noordwijk. Het hele jaar door wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan cultuur.

 • Op naar een met raad en samenleving opgestelde collegeagenda 08 maart 2019

  Met een brief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe koers die hij vaart. Onder meer werken met een nieuwe collegeagenda in combinatie met een nieuwe rol voor de programmabegroting. Op naar een met raad en samenleving opgestelde collegeagenda.

 • Subsidies Kracht van Noordwijk 25 februari 2019

  De nieuwe gemeente Noordwijk stelt in 2019 bijna € 226.000,- subsidie beschikbaar voor 3 projecten van de Kracht van Noordwijk. Zo bevorder je zelfredzaamheid. Verbind je mensen. Stimuleer je ze om mee te doen.

 • Verbetering uitstraling Kerkstraat, Hoofdstraat en KW Boulevard 25 februari 2019

  Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de investeringen ten behoeve van de verbetering van de uitstraling van de Kerkstraat in Noordwijk Binnen en de Hoofdstraat en Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee. Een brief die goed laat zien waaraan het geld wordt besteed.

 • Winkellocatie versterken. Investeren in vitaliteit van het centrum 25 februari 2019

  Het college werkt volop mee aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen en vergroten van het winkelcentrum aan de Kornoeljelaan in Noordwijkerhout. Nodig om de bekende boodschappenlocatie nieuw leven in te blazen en toekomstbestendig te maken.

 • Vervanging bruggetje Nachtegaalslaantje/Schiestraat 25 februari 2019

  Het is nog ver weg. Maar als alles gaat zoals nu wordt voorbereid dan zal in de winter van 2019 – 2020 het bruggetje Nachtegaalslaantje/Schiestraat worden vervangen. Dat is nodig. Het bruggetje bevindt zich in slechte staat.

 • 15 extra camperplaatsen op Kraaierslaan 30 25 februari 2019

  Kraaierslaan 30 is een gewilde plek om de camper neer te zetten, zo blijkt. Logisch ook. Vlakbij de duinen. De zee. Met de bollenstreek op de hoek. Het college werkt mee om nog eens 15 camperplaatsen mogelijk te maken.

 • Voorkom inbraak in woningen en schuurtjes 25 februari 2019

  In de gemeente Noordwijk hebben in de afgelopen periode weer inbraken in woningen en vooral schuurtjes plaatsgevonden.

 • Verlengde Beeklaan vanaf 4 maart 2019 afgesloten 25 februari 2019

  Het project Beeklaan bestaat uit 3 delen. We gaan een rotonde aanleggen, de weg wordt geschikt gemaakt voor 50 kilometer per uur. En er wordt riolering aangelegd. Voor de eerste fase beginnen we met afsluiten van de op- en afrit van de N206 vanaf de rotonde Herenweg/Beeklaan.

 • Aanpak aanleg drain Parallel Boulevard in praktijk getest 21 februari 2019

  Met een proef in de praktijk wil het projectteam de gewenste aanpak voor de aanleg van de drain vooraf goed testen.

 • College presenteert programma ‘Wat bereiken we in 100 dagen’ 19 februari 2019

  Het eerste gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Noordwijk wil resultaten laten zien. In nog geen 40 dagen na zijn aantreden presenteert het college het actieprogramma ‘Wat bereiken we in 100 dagen’. Een programma waarop zaken staan die relevant zijn voor de kernen.

 • Belwijzer voor uw zorg huis-aan-huis verspreid 18 februari 2019

  De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden heeft huis-aan-huis een folder 'Belwijzer voor uw zorg' verspreid.

 • College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad 14 januari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk 04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord 02 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage 31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Uitnodiging installatie nieuw gemeentebestuur 02 januari 2019

  Met genoegen nodigt de nieuwe burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld u uit tot het bijwonen van de installatieraad. Bij deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk geïnstalleerd. Ook wordt stilgestaan bij het bijzondere moment dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengaan.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend 31 december 2018

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • Nieuwjaarsreceptie 2019 31 december 2018

  De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houden op zaterdag 5 januari 2019 hun Nieuwjaarsreceptie.

 • Kerstbomen en vuurwerk inzamelen 31 december 2018

  Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 kunnen er weer kerstbomen worden ingeleverd. Voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelden verschillende inzameldagen en voorwaarden.

 • Afvalinzameling: zo houden wij Noordwijk schoon en netjes 31 december 2018

  Weten wanneer je gft- en restafval wordt opgehaald? Of wanneer de verzamelcontainers voor plastic- en papiercontainers worden geleegd of zijn afgesloten? Lees het nieuwsbericht.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich 31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Werkzaamheden Verlengde Beeklaan 14 januari 2019

  De Verlengde Beeklaan is het stuk weg tussen de rotonde aan de Herenweg en de N206. In 2019 wordt gestart met werkzaamheden aan dit stuk van de weg. Onder andere wordt op deze weg een nieuwe rotonde voor de wijk Offem Zuid aangelegd.

 • Wordt het lokaal bestuur ondermijnd? 09 januari 2019

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018 24 januari 2019

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester 17 december 2018

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • Gratis parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 17 december 2018

  In Noordwijk is parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 gratis. In verband met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap. Er hoeft dus niet betaald te worden. De gemeente is bang dat de parkeermeters zonder bescherming vuurwerkschade oplopen.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid 17 december 2018

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee 20 december 2018

  Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af 08 januari 2019

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid 17 december 2018

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw 23 januari 2019

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk 14 januari 2019

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Noordwijk 09 januari 2019

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

 • Beperkte dienstverlening i.v.m. de fusie 09 januari 2019

  In verband met de fusie is er sprake van beperkte dienstverlening in de periode van vrijdag 21 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid 21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.

Uitgelicht