Verlengde Beeklaan vanaf 4 maart 2019 afgesloten

Het project Beeklaan bestaat uit 3 delen. We gaan een rotonde aanleggen, de weg wordt geschikt gemaakt voor 50 kilometer per uur. En er wordt riolering aangelegd. Voor de eerste fase beginnen we met afsluiten van de op- en afrit van de N206 vanaf de rotonde Herenweg/Beeklaan.

De werkzaamheden in verschillende fasen

Voor de werkzaamheden in de 1e fase wordt de 'Verlengde' Beeklaan vanaf maandag 4 maart t/m 10 mei 2019 afgesloten. De werkzaamheden in fase 1 worden uitgevoerd door aannemer Vermeulen Benthuiszen. Het gedeelte Beeklaan dat vanaf de rotonde Beeklaan/Herenweg wordt afgesloten wordt vaak ook aangeduid met de term 'Verlengde' Beeklaan. De gemeente laat 3 verschillende werkzaamheden uitvoeren tijdens het project:

  1. Aanleg nieuwe rotonde Offem Zuid: voor het inkomende en uitgaande verkeer bij deze nieuwe woonwijk.
  2. Herinrichting 'Verlengde' Beeklaan: ombouwen van de provinciale weg tot een 50 kilometer per uur weg.
  3. Aanleggen van een transportriool van Vinkeveld naar de Achterweg: voor de afvoer van ons afvalwater.

'Verlengde' Beeklaan wordt helemaal afgesloten

Voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers, maar ook voor het werkend personeel wordt de weg volledig afgesloten. De afsluiting in fase 1 is direct na de bestaande rotonde Herenweg/Beeklaan. Het gaat om de op- en afritten van de N206. In deze fase kan nog wel gebruik gemaakt worden van de rotonde. De afsluiting is van maandag 4 maart, 7:00 uur t/m vrijdag 10 mei 2019, 16:00 uur. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Omleidingsroutes met borden aangegeven

De volgende omleidingsroutes worden aangegeven:

  1. De omleidingsroute van/naar het zuiden is via de Herenweg (van/naar richting Katwijk).
  2. De route naar het noorden is de gebruikelijke route via Nieuwe Offemweg en de Van Berckelweg.

Fase 2 van de werkzaamheden

De informatie over de afsluitingen en omleidingen van fase 2 wordt eind april 2019 gepubliceerd op de gebruikelijke communicatiemiddelen van de gemeente. De direct omwonenden worden per brief geïnformeerd.

Meer weten of vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de projectleider de heer M. Kooimans. Hij is bereikbaar via de algemene contactgegevens van de gemeente, telefonisch (071) 36 60 000 of per e-mail gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht