Verhuizen

Gaat u verhuizen binnen Nederland? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven, moet aan het loket het volgende laten zien:
  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
  • de ondertekende machtigingsbrief.

gratis (tarief 2019)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Uw verhuizing binnen Nederland moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch in uw oude gemeente uitgeschreven. U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven:

 • digitaal met uw DigiD;
 • persoonlijk bij de publieksbalies met uw geldige identiteitsbewijs, u kunt tijdens de openingstijden van de publieksbalies zonder afspraak langskomen;
 • schriftelijk via het formulier aangifte verhuizing en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs, het formulier kunt u downloaden en vervolgens ingevuld naar ons toesturen.

Let op

Als u na uw verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd, moet u aangifte van immigratie doen en als u naar het buitenland verhuisd, moet u aangifte van emigratie doen. Hiervoor gelden andere regels dan een verhuizing binnen Nederland.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: +31 (0)71 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht