Adviesraad Sociaal Domein

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk en de Wmo Adviesraad Noordwijkerhout bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college (en de gemeenteraad daarover te informeren) over het beleid en de uitvoering van de terreinen die onderdeel zijn van het Sociaal Domein.

Uitgelicht